ทำความเข้าใจกับการลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ

การลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ความทุกข์ความอับอายความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่มอบให้นั้นไม่สมควรที่จะได้รับจากบุคคลที่ต้องเผชิญการลงโทษทางร่างกายคืออะไร?

แนวคิดเรื่องการลงโทษทางร่างกายตั้งใจที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่ถ้ามันเริ่มทำลายความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจควรมีการคิดค้นขึ้นใหม่การลงโทษโดยเจตนาคืออะไรและได้ผลอย่างไร?

การลงโทษฐานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เชิงสังเกตผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำซ้ำพฤติกรรมของผู้อื่นหลังจากการลงโทษที่กำหนด