แบบแผนของโรงเรียนมัธยมทำร้ายวัยรุ่นอย่างไร

แบบแผนในโรงเรียนมัธยมนำไปสู่การกลั่นแกล้งความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างไร คุณจะช่วยให้วัยรุ่นเอาชนะแบบแผนได้อย่างไร? ค้นหาสาเหตุและวิธีการที่นี่แบบแผนเชิงบวกอะไรบ้างและไม่ดี?

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียกว่าแบบแผนเชิงบวก - เส้นที่มีอิทธิพลที่ดีต่อใครบางคนหรือต่อวัฒนธรรมทั้งหมด โพสต์นี้กล่าวถึงแนวบวกบางอย่าง