ยีนของโรคฮันติงตันมีผลต่อการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างไร

ยีนของโรคฮันติงตันสร้างโปรตีนฮันติงตินที่จำเป็นซึ่งป้องกันเซลล์ประสาทจากการทำลายตัวเอง การหยุดชะงักของมันทำให้เส้นประสาททำงานผิดปกติโรคฮันติงตันคืออะไรและมีคำจำกัดความอย่างไร?

โรคฮันติงตันคืออะไร? เป็นความเจ็บป่วยที่เซลล์ประสาทแตกตัวซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของสมองและอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตการพยากรณ์โรคและอายุขัยของโรคฮันติงตันคืออะไร?

อายุขัยของโรคฮันติงตันแตกต่างกันไป คุณอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงสิบปีหรืออาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง 30 ปีขึ้นอยู่กับอายุที่คุณได้รับการวินิจฉัย