Synesthesia: ดนตรีเป็นสีหรือกลิ่น?

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของซินเนสเทเซีย - ดนตรีเป็นสี - นิยามประเภทและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคน ๆ หนึ่ง ชีวิตได้รับการปรับปรุงและขยายมากขึ้น

เกิดอะไรขึ้นระหว่างการทดสอบ Synesthesia

การทดสอบซินเนสเทเซียเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มองว่าดนตรีเป็นสีหรือมองว่าคำพูดเป็นกลิ่นประเภทหนึ่ง นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้สำหรับซินเนสเตท

Mirror Touch Synesthesia คืออะไร?

Mirror touch synesthesia เป็นซินเนสเทเซียชนิดหนึ่งที่หาได้ยากซึ่งคนเรามองเห็นหรือรู้สึกในสิ่งที่อีกคนมองเห็นหรือรู้สึก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่